Zaloguj się

Czy warto mieć żółte tablice?

Jak większość z nas pamięta warunek otrzymania żółtych tablic, wiąże się z wpisem pojazdu do ewidencji zabytków wojewódzkiego konserwatora zabytków. Aby taki wpis otrzymać, należy według ustawy, mieć pojazd, który ukończył 25 lat i ten model nie jest produkowany od lat 15. W tym celu  należy sporządzić przez uprawnionego rzeczoznawcę tzw. „białą kartę” i pojazd musi spełnić jeszcze kilka warunków. I tu jest pies pogrzebany, bo wielu konserwatorów wojewódzkich korzystając z dowolnej interpretacji tych warunków odmawia wpisu. Ustawa mówi o np. o rzadkości występowania, ale nie mówi czy chodzi o rzadkość tego modelu w czasach jego produkcji czy teraz itd.. Do tego niezgodnie z obowiązującą ustawą nie akceptują oni wniosków (na szczęście nie wszyscy) na pojazdy młodsze niż 30 lat. Te sprawy miały być uregulowane prawnie, ale jak dotychczas skończyło się tylko na słowach. Jeśli jednak już ten wpis otrzymaliśmy, czeka nas jeszcze szczegółowy przegląd na okręgowej stacji kontroli pojazdów. W sumie trud uzyskania tablic dla samochodu kosztuje nas orientacyjnie około 1500 zł i kwota ta pewnie jeszcze urośnie, w związku z ruchem na rynku pracy. Podkreślam, że wymieniona kwota jest tylko orientacyjna. 

Czy warto mieć żółte tablice?Czy warto mieć żółte tablice?
Czy warto mieć żółte tablice?

Czytaj więcej w Automobiliście 1/2020! 

 

 

 

Polityka Prywaności