Zaloguj się

Prawo dla oldtimerów

Zakup pojazdu w kraju

 

Mamy tu trzy możliwe scenariusze.

 

  • Pierwszy to zakup pojazdu zarejestrowanego z ubezpieczeniem (lub bez, bo takie pojazdy można ubezpieczać okresowo).

To najbezpieczniejszy wariant, gdyż pozostanie nam tylko jego przerejestrowanie. Jeśli samochód czy motocykl ma tzw. żółte tablice, to na sprzedającym spoczywa obowiązek powiadomienia odpowiedniego wojewódzkiego konserwatora zabytków o zbyciu pojazdu, a my rejestrujemy go w swoim rejonie. Wkrótce zacznie obowiązywać przepis zezwalający na zachowanie poprzednich tablic rejestracyjnych i wtedy poznamy szczegółowe zasady przerejestrowywania. Dzisiaj w ramach tego samego obszaru rejestracyjnego nie musimy (ale możemy) zmieniać numerów rejestracyjnych. Jeżeli zakupiony pojazd ma zwykłe tablice rejestracyjne, to przerejestrowanie odbywa się na ogólnych zasadach.

Warto wiedzieć, że pojazd wpisany do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków nie musi mieć żółtych tablic. To jest nasza wola, jaki kolor tablic będziemy mieli, ale przy zwykłych obowiązuje nas coroczny przegląd techniczny.

 

Prawo dla oldtimerówPrawo dla oldtimerów
Prawo dla oldtimerów

Zakup pojazdu w Unii Europejskiej

Zacznijmy od prostszego wariantu czyli zakup z UE. Tutaj konieczne są dokumenty pojazdu z kraju zakupu, np. z Niemiec jest to tzw. Brief. Ostatnio jednak tu i ówdzie zaczęto wymagać notarialnego poświadczenia własności pojazdu, mimo posiadania wymaganych dokumentów. Jak się dowiedziałem, stało się to na skutek sprzedaży przez niektóre polskie warsztaty samochodów zagranicznych klientów powierzonych im do remontu. Być może były to pojazdy, których właściciele nie odbierali, nie rozliczyli się lub np. zmarli, ale fakt jest taki, że warsztaty nie były ich właścicielami. To także dość kuriozalna sytuacja pomimo posiadania umów sprzedaży mamy jeszcze udowadniać, że jesteśmy właścicielami.

Mimo tego, zakup z krajów UE jest stosunkowo nieskomplikowany. W UE nie jest naliczana akcyza od pojazdów zabytkowych i wydziały komunikacji będą wymagały zaświadczenia z urzędu celnego, że taki pojazd nie podlega akcyzie. Aby takie zaświadczenie otrzymać, należy zlecić ocenę uprawnionemu rzeczoznawcy motoryzacyjnemu, określającą pojazd jako zabytkowy. Kto jest uprawnionym rzeczoznawcą? Nie każdy rzeczoznawca może takie zaświadczenia wydawać. Lista uprawnionych znajduje się  na stronach Ministerstwa Infrastruktury i jest ona stale aktualizowana. Opinie wydawane przez rzeczoznawców z tej listy są honorowane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków i urzędy celne.

W ostatnich tygodniach zostały nam zasygnalizowane problemy z naliczaniem i opłacaniem akcyzy. W związku z tym zwróciliśmy się mecenasa Jacka Arciszewskiego, (www.akcyzadoradca.pl) którego kancelaria zajmuje się wszelkimi problemami związanymi z tym zagadnieniem

Otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia:

Polityka Prywaności